FINANÇAMENT


CRÈDITS HIPOTECARIS PER A PARTICULARS I EMPRESES

Si el que vostè necessita és finançament per a la compra d'un immoble, però no disposa de temps per recórrer bancs, el posarem en contacte amb els nostres CONSULTORS BANCARIS, perquè ells li asesoraren i tramitin per vostè seus crèdits hipotecaris. Negociessin per aconseguir les millors condicions de mercat i facilitar tots els tràmits.


HIPOTECA PRIMER HABITATGE

Li assessoraran des del primer moment per a la tramitació de la hipoteca del seu primer habitatge. D'aquesta manera, només s'haurà de preocupar de buscar el que vol comprar.


HIPOTECA REFORMES

Si desitja reformar la seva casa, amb el PRÉSTEC REFORMA obtindrà el finançament necessari per a la realització de la reforma de casa seva.


SOLUCIONS FINANCERES

Si no disposa d'ingressos suficients per accedir al crèdit bancari tradicional, però posseeix algun immoble estudiarem, en funció del valor actual de l'immoble aportat com a garantia,, la possibilitat de concedir-li un crèdit hipotecari.


HIPOTECA STOP SUBHASTA

Si es troba en una situació límit per no poder fer front al pagament dels seus deutes, o està al límit de la subhasta de casa seva, amb el CRÈDIT STOP SUBHASTA l'ajudarem a posar al dia les seves quotes endarrerides, refinançar el seu crèdit hipotecari actual i donar-li la liquiditat necessària per fer front al pagament de les quotes de la hipoteca actual. La finalitat d'aquesta hipoteca és que mantingui la possessió de l'immoble perquè pugui considerar ofertes de compra o guanyar temps per buscar la solució definitiva.


 HIPOTECA INVERSIÓ

Si no disposa del líquid necessari per tancar una operació de compra d'una oportunitat d'inversió que té a la vista, la hipoteca INVERSOR li donarà la possibilitat d'accedir al finançament immediata per concloure la seva operació.

Búsqueda avanzada

Advanced search